Toyota RAV4 car prices

Toyota RAV4 LE 2023
Toyota RAV4 LE
  $ 29,675
Toyota RAV4 XLE 2023
Toyota RAV4 XLE
  $ 31,185